Stichting EcoRunners (beleidsplan)

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Met ingang van 27 oktober heeft ons team een volgende stap gezet in verdere professionalisering. Met ingang van deze datum zijn wij “Stichting EcoRunners” (KvK: 64435873). Op deze manier kunnen wij enerzijds een duidelijke financiële administratie voeren en anderzijds hebben wij een ANBI status kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Deze status biedt een extra “giften aftrek” voor onze donateurs.

Benieuwd naar ons beleidsplan? Lees het hier:Stichting Ecorunners, beleidsplan en verantwoording

Een verplichting voor een ANBI is dat minimaal 90% van de opbrengst (ná aftrek van de noodzakelijke ten behoeve van de Stichting en het team gemaakte kosten) zal worden overgemaakt naar de in de doelstelling vermelde organisatie (Roparun). Op die manier garanderen wij dat huidige en toekomstige donaties terecht komen waar ze terecht moeten komen.

Stichting Eco Runners

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail